مدرسه غیر انتفاعی ایرانمهر توسط جمعی از باتجربه ترین فرهنگیان کشور در یکی از بهترین نقاط تهران تاسیس شده است تا نیاز امروز دانش آموزان را مطابق با آخرین فناوری ها و هوشمند سازی ارائه نماید، يكشنبه 30 شهريور 1399, 20 سپتامبر(9) 2020, 22:13
پیش ثبت نام دانش آموزان
ثبت نام آنلاین
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز ورود :
 
برنامه هفتگی کلاس ها
تعداد بازدیدگنندگان
تعداد بازدید کنندگان امروز : 180
تعداد بازدیدکنندگان دیروز : 194
تعداد کل بازدیدکنندگان : 149326
متولدین ماه
فاطمه زمانی برجسته عزیز ،
تاریخ تولد :1385/5/31
آرتینا مددي عزیز ،
تاریخ تولد :1390/6/1
لیانا عياري عزیز ،
تاریخ تولد :1388/6/5
ایسا استاد عزیز ،
تاریخ تولد :1390/6/5
روشا ذوالفقاري عزیز ،
تاریخ تولد :1392/6/6
مهدیسا خالوغلامي عزیز ،
تاریخ تولد :1387/6/9
آدرینا علّامي عزیز ،
تاریخ تولد :1392/6/12
مهگل محرمي سوغانلو عزیز ،
تاریخ تولد :1386/6/14
دینا ضرغامی عزیز ،
تاریخ تولد :1387/6/16
یاسمن جيلاني عزیز ،
تاریخ تولد :1385/6/17
آسنا اماني نژاد عزیز ،
تاریخ تولد :1393/6/23
نازنین فاطمه روحي مطلق عزیز ،
تاریخ تولد :1388/6/28
سلما موحدي عزیز ،
تاریخ تولد :1389/6/30
آوین خاكي عزیز ،
تاریخ تولد :1393/6/30
متولدین امروز
آوین خاكي

تولدت مبارک
سلما موحدي

تولدت مبارک
طراحی سایت مدرسه و سایت مدارس ، توسط مدرسه رایان